[Long fic] Viết cho những chuyến đi (ch8.part2).

Shot 8.

Part 2.

Continue reading “[Long fic] Viết cho những chuyến đi (ch8.part2).”

Advertisements