[Three drabbles] We were born to be solitary

Author: Pika

Pairing(s)/Character(s):

1. Spamano (Romano centric)

2. China (centric)

3. hint USUK (America centric)

Rating: PG

Category: general

Disclaimer: Hetalia isn’t mine and this story doesn’t refer to any real countries.

Note: chú thích về các sự kiện/cách dùng từ ghi dưới mỗi drabble.

We were born to be solitary

fic

Continue reading “[Three drabbles] We were born to be solitary”

Advertisements

[One shot] The same freedom

Author: Pikapikapika

Fandom: Hetalia

Pairings: Spamano, SpUK

Rating: PG

Disclaimer: nothing belongs to me ‘o’

Note:

– Sự kiện lịch sử có thật duy nhất được đề cập tới trong fic: Hải chiến Armada năm 1588

– Các bài hát được nhắc tới:

Quédate Conmigo

A thousand years

____________

 

The same freedom

Continue reading “[One shot] The same freedom”