[Drabble] Quang cảnh mà ta nhìn thấy

Pairing: anyone x anyone

Rating: G

Category: general

Disclaimer: this time, I think this belongs to me *winks*

——-

Quang cảnh mà ta nhìn thấy

Continue reading “[Drabble] Quang cảnh mà ta nhìn thấy”

Advertisements