[Three-shot] Như cánh hoa rơi (shot 3)

Continue reading “[Three-shot] Như cánh hoa rơi (shot 3)”

Advertisements

[Three-shot] Như cánh hoa rơi (shot 1)

Author: Pikapikapika

Pairing: HyukHae

Rating: PG

Category: romance, super-natural

Disclaimer: Nothing belongs to me

Note:

1. Fic viết theo trình tự thời gian của 24 tiết khí trong một năm (theo đúng thứ tự, dù không đầy đủ tất cả). Thực ra cách dùng 24 tiết khí không xuất hiện ở Hàn Quốc.

2. Có 3 shot với ngôi xưng thay đổi: Third person’s POV -> DongHae’s POV -> HyukJae’s POV

3. Fic viết bị ngắt mạch do một vài ngày lại viết một mẩu một đoạn trong suốt gần 2 tháng (đại loại thế =.=)

4. Nó là một kiểu viết hơi khác so với cách viết thông thường của tớ. Thực ra lâu nay cũng muốn tìm tới những kiểu viết khác cho mới lạ nhưng vẫn chưa phát triển cải tiến được gì nên một fic với nhiều thử nghiệm linh tinh lang tang thế này có thể có nhiều thiếu sót hơn bình thường.

4. Vẫn mong các bạn vui vẻ đọc :3

____

Continue reading “[Three-shot] Như cánh hoa rơi (shot 1)”