[Doujinshi|One shot] Wonderful days

Original: すばらしい日々 by あきお

Characters: Kiseki no sedai

Eng transconpeitou

Viet trans: Pikapikapika, đã có sự đồng ý của bạn conpeitou

ĐỀ NGHỊ KHÔNG ĐƯA BẢN DỊCH RA KHỎI WP NÀY

32620117_p0

Continue reading “[Doujinshi|One shot] Wonderful days”

Advertisements