[Trans fic][One shot] Took you long enough

Author: k19a2i8m1@lj
Fic: Took you long enough
Pairing: KiHae
Rating: PG-13
Category: angst, friendship
Summary: When: KiHae started. How: They grew apart. What: Kibum thought of it. Where: Donghae hid. Why: Kibum started blaming himself for the unwanted distance. Written in Kibum’s POV.
Disclaimer: both author and translator own nothing but the fic and the translation.

Translator: Pikapikapika

T/N: Bản dịch đã có sự đồng ý của tác giả. Không mang ra khỏi đây nếu không hỏi trước và không giữ đầy đủ credit.

Original link: Took You Long Enough

Took you long enough

 
Continue reading “[Trans fic][One shot] Took you long enough”

Advertisements

[Many-shot] Chung cư không cô đơn (shot 16).

#16, Tôi yêu anh.

 

 Pairings: KiHae, a very little YeWook and HyukHae. Continue reading “[Many-shot] Chung cư không cô đơn (shot 16).”

[Trans fic][One shot] Rice candy melts in water.


Author: blahnicity @ LJ
Translator: Pikapikapika @ SaJu
Rating: G.
Category: general.
Pairings: KiHae, a little HanChul & KyuMi.
Disclaimer: They don’t belong to anyone.
Summary: Khứu giác không bao giờ nói dối, và con người thì không bao giờ thay đổi.
Original link.
Fic dịch đã được sự đồng ý của tác giả.

Yêu cầu không mang đi nơi khác.

Rice candy melts in water

Continue reading “[Trans fic][One shot] Rice candy melts in water.”

[Many-shot] Chung cư không cô đơn (shot 11).

Shot 11 được viết để giải tỏa tâm trạng, CCKCĐ không cẩn thận sẽ là cái hố chôn cảm xúc của mình quá :)). Viết ngay sau khi nghe tin SaJu dừng hoạt động. Nhưng các bạn yên tâm, chẳng có gì ghê gớm ủy khuất lắm đâu xD.

#11, Nghĩ.

Pairing: a little KiHae.

Continue reading “[Many-shot] Chung cư không cô đơn (shot 11).”