[Many-shot] Chung cư không cô đơn (special shot).

Một ngày up hai shot vì tớ biết cái shot 18 vừa rồi chán mớ =)).

Và đây là special shot vì nó khác hẳn cách viết từ trước đến nay của CCKCĐ :”>

.

Special shot, “Xin chào thế giới”.

 Pairing: only HyukHae.


Continue reading “[Many-shot] Chung cư không cô đơn (special shot).”