[Drabble] 100 words – endless stories (5)

100 words – endless stories (5)

tumblr_mnylq1eV2g1qbtf5qo2_1280

Continue reading “[Drabble] 100 words – endless stories (5)”

Advertisements

[Drabble] 100 words – endless stories (1)

001. Crash 002. Dim 003. Futile 004. Erratic 005. Loved
006. Soft 007. Hold 008. Shackles 009. Broken 010. Precious
011. Odds and Ends 012. Tea 013. Twisted 014. Echo 015. Soothe
016. Fight 017. Naked 018. Push 019. Alive 020. New
021. Born 022. Murmur 023. Devious 024. Isolation 025. Starve
026. Breakable 027. Winter 028. Ignore 029. Colour 030. Grace
031. Belong 032. Choke 033. Reach 034. Difficult 035. Heat
036. Veneer 037. Fall 038. Nightmare 039. Contagious 040. Good riddance
041. Goodbye 042. Scarred 043. Last dance 044. Burn 045. Steady
046. Monster 047. Voodoo 048. Shine 049. Intent 050. Camping
051. Grave 052. Machine 053. Destination 054. Nowhere 055. Garden
056. I know 057. Dust 058. Dream 059. Destiny 060. Spring
061. Sigh 062. Fingertips 063. Waiting 064. Playboy 065. Revenge
066. July 067. Desire 068. Free 069. Celebration 070. Stars
071. Morgue 072. Space 073. Whitewash 074. Alone 075. Coma
076. Letters 077. Phone call 078. Music 079. Silence 080. Cards
081. Emblem 082. Elephant 083. Monopoly 084. Reality 085. Serenity
086. Bone 087. Chalk dust 088. Manuscript 089. Ink 090. Perfection
091. Ring 092. Drive 093. Missing 094. Full moon 095. New direction
096. Writer’s Choice 097. Writer’s Choice 098. Writer’s Choice 099. Writer’s Choice 100. Writer’s Choice

Bảng này gồm 100 từ (prompts) để làm nguyên liệu viết fic. Credit: livejournal

Mình sẽ dùng 100 từ này để viết 100 drabble từ ngắn tới siêu ngắn về HyukHae. Ấy là dự định thế, chứ không biết có thành hiện thực được không :v. Thỉnh thoảng lại viết, lâu lâu lại up phát.

Hôm nay là đợt up đầu tiên ạ~ Enjoy reading :x

__

Description (chung cho loạt “100 words – endless stories”): 

Author: Pikapikapika

Pairing: HyukHae

Rating: G -> PG-13

Category: general

Disclaimer: nothing belongs to me

__

100 words – endless stories

100 words - enless stories (1)

Continue reading “[Drabble] 100 words – endless stories (1)”