[One shot] “Still you”

Author: Pika

Pairing: one-sided KyuHae (yep, the title is “Still you” but this is all about KyuHae)

Category: slice of life

Rating: PG

Disclaimer: They don’t belong to me~

Note: Xem ở cuối fic

“Still you”
Continue reading “[One shot] “Still you””

Advertisements

[Drabble] “Về nhà thôi, Hae”

Author: Pika

Pairing: HyukHae

Category: general

Rating: PG

Note: Viết vài dòng xàm xàm nhân dịp các bạn nhỏ về nhà + HyukHae’s Day :)). Mình đã viết dần dần ngay trong giờ làm việc đó các cậu =))

Disclaimer: nothing belongs to me~

“Về nhà thôi, Hae”

Continue reading “[Drabble] “Về nhà thôi, Hae””