[One shot] Greensleeves

Author: Pikapikapika

Pairing: SpUK (Antonio’s POV)

Category: romance, mystery, supernatural

Rating: PG

Disclaimer: nothing belongs to me

Note:

Fic không đề cập tới tên nhân vật. Lúc đầu đã viết truyện này để hướng tới HyukHae nhân 15/10, nhưng trong đầu mình chỉ hiện lên hình ảnh của Arthur… Cuối cùng thì không thể tự lừa mình được, không thể viết HyukHae khi nghĩ tới những thứ khác hẳn :”>

Bài hát được dùng làm cảm hứng cho toàn bộ fic là “Greensleeves”, một bài nhạc cổ của Anh.

Trong fic, Antonio chỉ là người thường, nhưng Arthur là ai… điều đó tùy thuộc vào tưởng tượng của bạn đọc.

 

Continue reading “[One shot] Greensleeves”

[Three drabbles] Tears sink in the ocean

Author: Pikapikapika

Pairing(s)/Character(s): 

1. Itacest

2. hint RusAme, hint USUK (Russia centric)

3. SpUK (England centric)

Rating: PG

Category: general

Disclaimer: Hetalia isn’t mine and this story doesn’t refer to any countries.

Note: chú thích về thuật ngữ, địa danh… ghi dưới mỗi drabble.

Tears sink in the ocean

Continue reading “[Three drabbles] Tears sink in the ocean”

[Three drabbles] We were born to be solitary

Author: Pika

Pairing(s)/Character(s):

1. Spamano (Romano centric)

2. China (centric)

3. hint USUK (America centric)

Rating: PG

Category: general

Disclaimer: Hetalia isn’t mine and this story doesn’t refer to any real countries.

Note: chú thích về các sự kiện/cách dùng từ ghi dưới mỗi drabble.

We were born to be solitary

fic

Continue reading “[Three drabbles] We were born to be solitary”