100 words – endless stories (8)

large

100 words – endless stories (8)

Continue reading “100 words – endless stories (8)”

Advertisements

[Drabble] “Về nhà thôi, Hae”

Author: Pika

Pairing: HyukHae

Category: general

Rating: PG

Note: Viết vài dòng xàm xàm nhân dịp các bạn nhỏ về nhà + HyukHae’s Day :)). Mình đã viết dần dần ngay trong giờ làm việc đó các cậu =))

Disclaimer: nothing belongs to me~

“Về nhà thôi, Hae”

Continue reading “[Drabble] “Về nhà thôi, Hae””