In Youth, We Learn; In Age, We Understand

Đây không phải fic nha các cậu, mà là một cái sớ tớ viết nhân sự kiện U23 :)). Đăng thành note trên Facebook rồi nhưng mà re-up trên WordPress để giao diện hoàn chỉnh đẹp đẽ hơn hihi :))

Untitled

In Youth, We Learn;

In Age, We Understand

Continue reading “In Youth, We Learn; In Age, We Understand”

Advertisements